برای بستن فواصل بین دندان ها به روش کامپوزیت ونییر، این فاصله تقسیم بر دو شده و به صورت مساوی به دندان های کناری اضافه می شود. در مواردی که فاصله ی بین دندان ها از حد معمول بیشتر باشد لازم است درمان ارتودنسی انجام شود و با درمان های زیبایی مانند کامپوزیت و لمینت قابل اصلاح نخواهد بود زیرا در این صورت عرض دندان زیاد شده و از فرم طبیعی خارج خواهد شد. https://drmehrdadfallah.com/

قبل و بعد کامپوزیت _ رنگ طبیعی

اصلاح طرح لبخند به روش کامپوزیت ونییر

اصلاح بد رنگی و بستن فواصل بین دندان

نمونه درمان ترکیبی (ایمپلنت ، روکش و لمینت) انجام شده در کلینیک دکتر مهرداد فلاح

اصلاح طرح لبخند با روش کامپوزیت ونییر

این هم کلیپی از کامپوزیت ونییر برای دوست داران رنگ های بلیچ سلیقه ی همه ی انسان ها شبیه هم نیست ، بعضی مراجعه کنندگان خواستار رنگ های روشن یا در اصطلاح بلیچ هستند. خوب چرا که نه؟ با روش کامپوزیت ونییر می توان خواست این دسته از مراجعه کنندگان را براورده کرد. هرچند، استفاده از رنگ های بلیچ باید با احتیاط انجام شود. در ضمن با روش بلیچینگ هم نمی توان رنگ دندان ها را تا این اندازه روشن کرد.

کیس فوق درمان وضعیت دندان ها بطور جامع نگر و توسط ترکیبی از درمانهای مختلف مثل لمینت و روکش و ایمپلنت است. در این مرکز ما همواره سعی کردیم درمان دندانها بصورت کلی نگر و با توجه به وضعیت سایر دندانها در نظر گرفته شود ، زیرا معمولا طرح درمانهایی که کلی نگر به آن توجه می شود ، چه از نظر زیبایی و چه دوام و چه به لحاظ اقتصادی و هزینه ها به نفع بیمار است.
اما برخی اوقات ، افراد وقتی مشکلی برای دندانهایشان پیش می آید به دندانپزشک مراجعه می کنند و اقدام به درمان آن دندان خاص می کنند ، بدون اینکه کلیت دهان و دندان مورد بررسی قرار گیرد.