برای بستن فواصل بین دندان ها به روش کامپوزیت ونییر، این فاصله تقسیم بر دو شده و به صورت مساوی به دندان های کناری اضافه می شود. در مواردی که فاصله ی بین دندان ها از حد معمول بیشتر باشد لازم است درمان ارتودنسی انجام شود و با درمان های زیبایی مانند کامپوزیت و لمینت قابل اصلاح نخواهد بود زیرا در این صورت عرض دندان زیاد شده و از فرم طبیعی خارج خواهد شد. https://drmehrdadfallah.com/
صلاح طرح لبخند به روش کامپوزیت ونییر
یک سوال در مورد کامپوزیت ونییر انست که آیا در انجام این روش دندانها نیاز به تراش دارند؟
جواب : خیر، نیاز به تراش نیست مگر در موارد نامرتبی دندانها و یا بلند بودن یا بیرون زدگی دندانها